Spa Novi Sad - Blog

Najave, aktuelnosti, zamljivi tekstovi...
18. novembra 2020.
Cupping masaža - Scolio Spa Novi Sad

Šta je „Cupping“ masaža?

Cupping radi po principu stvaranja vakuuma tako što se čaša/tegla, iz koje se izvuče vazduh, stavi na određeni deo tela i tako odiže kožu od mišića.