Spa Novi Sad - Blog

Najave, aktuelnosti, zamljivi tekstovi...
26. novembra 2020.
Reiki terapija Novi Sad

Reiki metoda

Reiki je veština kanalisanja Životne Energije sa ciljem povećanja kapaciteta energije u organizmu, jačanja odbrambenih sposobnosti organizma, unapređenja zdravlja, a ujedno i poboljšanja kvaliteta života.